zavřít
Upravit životopis

Životopis

Profesor Antonín Holý byl velmi významnou vědeckou osobností, byl možným kandidátem na udělení Nobelovy ceny za medicínu.

Narodil se v Praze, 1. 9. 1936. Promoval na Univerzitě Karlově. Na zdejším Ústavu organické chemie a biochemie získal titul RNDr. a v roce 1963 hodnost kandidáta věd (CSc.)

V roce 1984 získal nejvyšší vědeckou hodnost - doktor věd (DrSc.) za práci věnovanou syntéze nukleotidů a nukleosidů, která byla startovacím můstkem pro jeho další objevy. V roce 2004 se habilitoval na Univerzitě Palackého v Olomouci a v tomtéž roce byl prezidentem republiky jmenován profesorem organické chemie. Za své významné objevy byl jmenován též doktorem honoris causa (Dr.h.c.). Byl velmi skromný, avšak významný člověk, který se zasloužil například o vynález zatím nejúčinnějšího léku proti AIDS, bez něhož by na světě umíraly stále stovky tisíc lidí, léku proti hepatitidě typu B, proti oparům a mnoha jiných přípravků. Kromě toho je v současné době testován zatím nejúčinnější přípravek proti rakovině lymfatických uzlin, jehož je prof. Holý vynálezcem.

Za licenční poplatky a patenty, které jsou výsledkem práce Antonína Holého a jeho týmu, získává Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) od společnosti Gilead téměř 2 mld. Kč ročně. V roce 2006 pak Gilead uzavřela s ÚOCHB smlouvu, pro zřízení nového společného výzkumného centra na výzkum nových látek, když k tomuto účelu ústavu věnuje ročně 1,1 milionu dolarů po dobu 5 let, v roce 2011 byla smlouva prodloužena o dalších pět let. I díky tomu se ÚOCHB stal jednou z nejprestižnějších vědeckých institucí nejen v evropském, ale možná i celosvětovém měřítku.