zavřít
upravit profil

sochař, řezbář, léčitel, hypnolog, badatel v oblasti parapsychologie

narozen: 14. 5. 1891 Horní Kostelec, Rakousko - Uhersko   † 27. 8. 1967 Československo

Upravit životopis

Životopis

Břetislav Kafka původním povoláním řezbář a sochař, byl hypnolog, léčitel a badatel v oblasti parapsychologie.

Rodina a původ
Pocházel z kovářské rodiny (jeho děd byl čtyřicet let panským kovářem šlechtického rodu Schaumburgů von Lippe v Ratibořicích, jeho otec Rudolf byl v celém okolí uznávaný kovář, který v mládí sloužil jako podkovář v rakouské armádě, v armádě sloužil jako kovář a podkovář i během první světové války, kde však onemocněl prudkým zápalem plic, pročež byl propuštěn domů jako válečný invalida. Břetislav měl celkem osm sourozenců, z nichž dva zemřeli v útlém věku. Rodina Kafkových byla velmi silně nábožensky založena, což velmi výrazným způsobem formovalo jeho osobnost, stejně jako prostředí, kde prožil většinu svého života - kraj pod Krkonošemi a Orlickými horami byl po staletí pověstný četnými "mudrlanty a duchaři", dařilo se v něm spiritizmu, a Kafka se tak stal, podle tvrzení v knize Svítání v duši Břetislava Kafky, jedním z předních představitelů tamějších duchovních proudů.

Mládí
Základní školu absolvoval ve svém rodišti Horním Kostelci. Ve čtrnácti letech byl dán do učení na kovářství u svého otce, po dvou letech byl kvůli svým slabým tělesným dispozicím dán do učení na řezbáře. Po vyučení krátce pracoval v Hradci Králové, poté dostal nabídku nastoupit u akademického sochaře F. V. Buka v Praze, kde pobyl asi půl roku. Brzy na to začal studovat sochařskou školu v Hořicích, kde, vzhledem k nedostatku prostředků, nastoupil jako volontér (dobrovolný nehonorovaný pracovník, připravující se na své povolání). Asi po roce a půl byl pozván, aby vytesal hlavy kamenných chrličů při stavbě těšnovské přehrady.

Zjištění hypnologických schopností
„Jednou jsme se s chlapci dohodli, že půjdeme na Podháj, kde byla taneční zábava. Trochu jsem se zdržel. Když jsem přišel do sálu, právě hrál "cimprkastl". Uprostřed sálu jsem zahlédl, jak dva chlapci tlučou Taliána. Byli to naši chlapci, poznal jsem Karla a Frantíka. Silně jsem se na ně rozhorlil, vletěl jsem k nim, chytil je za ramena a poručil jim, aby Itala pustili, a odvedl jsem je k lavici u výčepního pultu s rozkazem: "Zde si sedněte a ani se nehnete! Moji chlapci svěsili hlavy, "cimpr" opět spustil a všechno zase bylo v tanečním kole.

Sotva jsem usedl ke stolu, vidím, jak ke mně přichází pěkně ustrojený pán a pravil mi: "Mladíku, pozoruji, jak jste na těchto chasnících použil hypnózy. Jednoho máte v kataleptickém stavu, je třeba ho probuditi." “

V knize Svítání v duši Břetislava Kafky je uvedeno, že ředitel místní školy objevil jeho "hypnotizérské schopnosti", když byl přítomen tomu, jak Kafka nevědomky zhypnotizoval své dva kolegy ze stavby. Po základním školení v těchto fenoménech začal Kafka provádět pokusy v oboru sugesce a telepatie, zajímal se též o přírodní léčitelství. Opět v knize Svítání v duši Břetislava Kafky se tvrdí, že se mu dařilo určovat postup léčení, a díky tomu se stával velmi populárním a oblíbeným v širém okolí a že své pacienty léčil, dle svého křesťanského přesvědčení, bezplatně.

Dílo
Ve své knize tvrdí, že je uznáván jako jeden ze spoluzakladatelů parapsychologie (dříve zvané psychotronika) a že svými experimenty dokázal, že duševní vlastnosti a schopnosti člověka jsou mnohem vyšší, než si do té doby kdokoli dokázal představit.
- Nové základy experimentální psychologie
- Kultura rozumu a vůle - člověk zítřka
- Parapsychologie

Břetislav Kafka

76 let, sochař, řezbář, léčitel, hypnolog, badatel v oblasti parapsychologie