zavřít
upravit profil

politik

narozen: 18. 6. 1912 Vsetín, Rakousko-Uhersko  † 26. 7. 1994 Praha, Česká republika

Upravit životopis

Životopis

Český sociální demokrat, později komunistický politik; již od 30. let tajemník různých soc.-dem. odborových svazů, 1940–45 tajemník protektorátní Národní odborové ústředny zaměstnanecké, od 1945 člen České národní rady, 1945–50 gen. tajemník Ústřední rady odborů, před únorem 1948 agent KSČ v předsednictvu Čs. soc. dem., 1948–1951 ministr práce a soc. věcí, 1952–63 předs. Státního úřadu soc. zabezpečení, 1963–68 předs. Státní správy hmotných rezerv, 1968–71 předs. ÚV NF ČSSR, člen komise, která vylučovala reformní komunisty, člen ÚV KSČ, 1969–90 poslanec Sněmovny lidu FS, po listopadu 1989 se pokusil o účast v obnovené soc.-dem. straně.

Evžen Erban

82 let, politik