zavřít
upravit profil

skladatel, hudebník, kapelník

narozen: 1. 8. 1848 Zásmuky u Kolína, Rakousko-Uhersko  † 30. 4. 1912 Kolín, Rakousko-Uhersko

Upravit životopis

Životopis

František Kmoch byl český dirigent a skladatel dechové hudby.

Kmochův otec, krejčí, byl hráč na klarinet a hrál lidovou hudbu. Již jako dítě se František naučil hrát na housle a v 10 letech psal první drobné skladby.

V roce 1868 studoval na pedagogické škole v Praze a roku 1869 nastoupil na místo učitele v Suchdolu. Kromě výuky hrál často v různých orchestrech, skládal hudbu a začal dirigovat. Roku 1873 byl odvolán z učitelského místa s odůvodněním, že zanedbával svoje učitelské povinnosti a místo toho vystupoval s hudebními soubory na plesech. Je však také možné, že šlo o politické rozhodnutí související s Kmochovou neskrývanou podporou Sokola. Kmoch byl totiž dirigentem kolínského Sokolského dechového orchestru; ten sehrál v roce 1873 významnou roli při zahajovacím ceremoniálu Gymnastického festivalu v Praze, kdy návštěvníci oceňovali jak jeho interpretaci lidových písní, tak i původní Kmochovy skladby.

V této době se oženil s Josefou Kahslovou, dcerou dělníka z Kolína; později spolu měli pět dcer.

Za dirigenta si Kmocha zvolila také kolínská městská kapela; při ní Kmoch založil školu hudby, která získala státní uznání roku 1882. Ačkoliv dostával řadu nabídek od jiných měst, aby se stal dirigentem jejich dechového orchestru, Kmoch je odmítal a zůstával věrný Kolínu. Se svým vynikajícím orchestrem hostoval ve Vídni, Budapešti a Krakově a podnikl dokonce tříměsíční turné po Rusku.

Hudební tvorba
V reakci na styl rakousko-uherských vojenských pochodů skládal Kmoch pochody hluboce zakořeněné v české lidové hudbě. Jejich prostřední části, dnes označované obvykle jako „trio“, byly téměř vždy doprovázeny textem, který zpívali hudebníci, sbor, případně posluchači. Tyto texty byly důležitým výrazem českého národního uvědomění.

Ohlas díla
Od roku 1961 organizuje město Kolín každoroční festival dechových orchestrů Kmochův Kolín; na něj pravidelně přijíždějí nejlepší dechové orchestry z celé Evropy. V kolínském parku byl Kmochovi vztyčen pomník; jeho jméno také stále nese městský dechový orchestr. Roku 1998 při příležitosti 150. výročí jeho narození vydala Česká národní banka stříbrnou pamětní minci s jeho portrétem v nominální hodnotě 200 Kč.

Kmoch je spolu s Juliem Fučíkem považován za nejoblíbenějšího českého skladatele pochodů. Jeho dílo zahrnuje asi 500 skladeb, z nichž mnohé zlidověly.

Vybrané skladby pro orchestr
- Andulko šafářova
- Česká muzika
- Dechovka hraje
- Duo pro dvě trubky
- Festivalový pochod
- Hoj, Mařenko!
- Jarabáček
- Jara mládí
- Kolíne, Kolíne
- Koně vraný
- Letem světem
- Měsíček svítí
- Milý sen – koncertní valčíky
- Moje krásná vlast
- Můj koníček
- Muziky, muziky
- Na hrazdě – kvapík
- Na motoru
- Na stříbropěnném Labi
- Nad Labem
- Návštěva ve Vídni – koncertantní polka
- Plzeňský pochod
- Po starodávnu
- Pod našima okny
- Pode mlejnem
- Pošumavské stráně
- Překrásná Praho
- Romance pro křídlovku
- Rozmarná
- Roztomilá
- Sokol nazdar!
- Sokolský den
- Šly panenky silnicí
- Vraný koně
- Vy hvězdičky
- Vždy milá
- Za sokolským praporem
- Zastaveníčko
- Zelení hájové
- Zlatá Praha

František Kmoch

63 let, skladatel, hudebník, kapelník