zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jeho děd,sládek František Kučera (1807-1862) byl majitelem pivovaru U Raismanů, Haštalská č.p.791, kde kolem roku 1865 vznikl vlastenecký staročeský salón, kde se scházeli mj.Bedřich Smetana, Jan Neruda, Jan Ludevít Lukes, Otýlie Sklenářová-Malá aj.ke kulturním pořadům (viz M.B.Šárecká: Salony, edice Duch a svět sv.52, Topič, Praha b.d., s.77).

František V.Kučera studoval na akademickém gymnáziu v Praze, obchodní škole a účtovědu na právnické fakultě UK jako mimořádný posluchač. Pracoval pak v obchodní sféře. Byl iniciátorem založení Městského divadla na Kladně (1915), kde zastupoval intendanta a hostovali u něj přední čeští herci (mj. Eduard Vojan, s nímž je též zachycen na filmovém dokumentu bratří Deglů: Herecké slavnosti 1918 na Žofíně) a pěvci. Ochotnicky hrál a režíroval úspěšně, mj. s A. Nedošínskou.

Byl průkopníkem československého filmu a prvním místopředsedou Organizace filmového herectva. Vytvořil námět a scénář skautského filmu Buď připraven! (1923), podílel se na jeho režii a hrál v něm majitele panství. Hráli zde i další členové jeho rodiny. Film,který experimentoval s barevným tónováním, předváděl též v Paříži a Stockholmu a obdržel za něj čestnou skautskou svastiku.

Roku 1935 byl jednatelem výboru pro veřejná vystoupení a režíroval velké slavnosti po příjezdu papežského legáta, kardinála Verdiera z Paříže na Strahovském stadionu a Václavském náměstí (v NFA se dochoval filmový dokument a celostátnímu katolickému sjezdu byla věnována též publikace Congressus Catholicus Pragensis, Obrazový památník, Praha 1935).

V období němého filmu vytvořil roku 1924 titulní roli v čs. filmu Lešetínský kovář (podle básně Svatopluka Čecha, režie: Ferry Seidl) a rovněž titulní roli v německém filmu Attila, pojatém jako pozdně-romantické divadlo..

Menší role vytvořil v letech 1932-1944 v řadě českých filmů (viz Bartošková-Frída-Kolár: Československý zvukový film 1930-1945,II.Filmoví pracovníci,ČSFÚ 1965,s.141-142).

Autor: PhDr. Jaromír Kazda, divadelní historik

Mohli by vás také zajímat…