zavřít
Upravit životopis

Životopis

Herecké vzdělání získal u Silvia D'Amica v Národní akademii dramatického umění v Římě, po jejímž ukončení roku 1951 nastoupil angažmá spolu s Vittoriem Gassmanem a Massimem Girottim do Národního divadla v Římě a o rok později se připojil k divadelní společnosti Gioi-Cimara-Bagni.

Ačkoliv už poč. 40. let sbíral první zkušenosti před film. kamerou, postupně se prosazoval v náročných úlohách rozvážných, rozhodných a důstojných mužů s kulturními zájmy, na povrchu upřímných, ale jinak bázlivých až cynických.

První takovou významnou rolí byl jeho profesor Vagenzzi, za jehož ztvárnění ve filmu Žena z provincie (r. M. Soldati) obdržel Donatellova Davida 1953.

Skutečného úspěchu a popularity dosáhl až díky spolupráci s Michelangelem Antonionim, v jehož existenciálních dramatech vytvořil portréty rozporuplných mužů, jimž schází dostatečná sebejistota a kteří jsou nuceni při hledání smyslu svého života přiznat si své morální i duševní selhání: slaboch Lorenzo, který trápí svou ženu hrubostí i nevěrami, ale nakonec se k ní kajícně vrátí, v adaptaci novely Cesara Paveseho Přítelkyně; záletnický architekt Sandro, jemuž záhadně zmizela na pustém ostrově milenka (Lea Massariová), v sugestivním film. obraze citové prázdnoty římské smetánky Dobrodružství.

Všechny tyto tragické, ale i směšné hrdiny hraje s hlubokým vnitřním prožitkem, modeluje je na základě drobných detailů, jakoby bez vnějšího výrazu, aby tak dal vyniknout jejich vnitřním traumatům.

Obdobným způsobem pojal i postavu dalšího slabocha, zbabělce a požitkáře, profesora Francisca Villaniho, který v kritických okamžicích ochotně zvolil cestu pohodlného života a zahodil všechny své ideály, ve válečném dramatu Svědek, který nepromluvil (r. F. Vancini).

Během 60. a 70. let přesvědčil o svém širokém rejstříku v celé řadě domácích i zahraničních filmů, byť většinou nešlo o role hlavní: ambiciózní a zkorumpovaný přednosta kliniky, věhlasný chirurg Valiotti, porušující s klidným svědomím lékařský slib, v kritickém snímku Skalpel v rukou bílé mafie (r. L. Zampa); nerozhodný doktor Lutz, váhající mezi odpovědností a snahou neprovokovat proti sobě vlivné osobnosti, ve film. přepisu stejnojmenné kriminální novely Friedricha Dürrenmatta Soudce a jeho kat (r. M. Schell).

V 80. letech přenesl těžiště své práce do TV, kde mu jsou poskytovány lepší příležitosti.

Mohli by vás také zajímat…