zavřít
upravit profil

spisovatelka, malířka, grafička, sběratelka folklóru

narozen: 1895 Kyjovice, okr. Opava, Československo  † 1975 Polanka nad Odrou, Československo

Upravit životopis

Životopis

Helena Salichová, narozená roku 1895 Kyjovici, okr. Opava, byla česká malířka, grafička, sběratelka folklóru, spisovatelka.

Helena Salichová učila během 1. světové války ve škole v Klimkovicích. V roce 1919 odjela do Prahy studovat Akademii výtvarných umění a stala se první slezskou posluchačkou této prestižní výtvarné školy. Po absolutoriu se trvale usadila v Polance nad Odrou a plně se zde věnovala sběratelské, spisovatelské a grafické činnosti.
Sbírala nejen slezské pohádky a pověsti, ale i písně, kterých nashromáždila kolem patnácti set. Leoš Janáček jich deset zhudebnil a nazval „Slezské písně ze sbírky Heleny Salichové“. V roce 1947 napsala slezským, v dnešní době již takřka neznámým, dialektem kroniku „Ze starých časů“.
Po skončení 2. světové války vytvořila cyklus litografií „Budujeme Slezsko“, který se stal manifestem programu obnovy Polanky a okolních, válkou zdevastovaných, vesnic. Iniciovala tzv. kmotrovství, kmotrem Polanky byl Tábor, Klimkovic Praha.

Na hřbitově v Polance je umístěn náhrobek Salichové od akademického sochaře Miroslava Rybičky. Dům, ve kterém žila, je označen pamětní deskou. V Klimkovicích byla v muzeu zřízena Síň Heleny Salichové se stálou expozicí jejich děl.

Helena Salichová

80 let, spisovatelka, malířka, grafička, sběratelka folklóru