zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jan Filip (25. prosince 1900 Chocnějovice – 30. dubna 1981 Praha) byl český archeolog a historik. Zabýval se zejména keltským osídlením na území Československa, dobou bronzovou a dobou železnou. Byl profesorem na Univerzitě Karlově. Roku 1955 byl jmenován akademikem, v letech 1963–74 působil jako ředitel Archeologického ústavu ČSAV. Více než 25 let redigoval periodikum Archeologické rozhledy, které sám založil.

Některé publikace
- Porost a podnebí Čech v pravěku, 1928, disertační práce
- Popelnicová pole a počátky doby železné v Čechách, 1937, habilitace
- Pravěké Československo, 1948
- Keltové ve střední Evropě, 1956
- Keltská civilizace a její dědictví
- Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, 1966