zavřít
Upravit životopis

Životopis

Mons. Jan Graubner je český katolický biskup, 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (od 1992) a předseda České biskupské konference (od 2000).

Olomouckou arcidiecézi převzal v roce 1991 po smrti arcibiskupa Vaňáka nejprve jako pomocný biskup, kterým byl od roku 1990, rok poté jej pak papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním arcibiskupem.

Ve svém úřadu pokračuje v rekonstrukci arcidiecéze zdevastované komunistickým útlakem, založil/obnovil mimo jiné řadu církevních škol. Inicioval vznik Tříkrálové sbírky.

Je považován za reprezentanta konzervativního křídla katolické církve (sám se ale za konzervativce nepovažuje).

Původ a obecné vzdělání
Narodil se v Brně, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 zde vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 1968 zahájil v Olomouci studia teologie, na kněze byl vysvěcen 23. června 1973.

Kněz
Mezi lety 1973 a 1982 působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. Od roku 1982 do března 1990 byl farářem ve Vizovicích, zároveň působil jako excurrendo administrátor v Provodově a Horní Lhotě.

Biskup
17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna téhož roku arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil větu Quod dixerit vobis facite (česky: Co vám řekne, učiňte).

Po smrti Františka Vaňáka převzal jako pomocný biskup správu diecéze a posléze byl 28. září 1992 jmenován arcibiskupem olomouckým, správu diecéze převzal 7. listopadu 1992. Pokračuje ve snaze svého předchůdce obnovit diecézní struktury a instituce zlikvidované v průběhu komunistického útlaku. V rámci obnovy církevního školství založil či obnovil celou řadu církevních škol, např. Cyrilometodějské gymnázium (1992), VOŠS Caritas (1995) či Stojanovo gymnázium (2001).

Dne 25. ledna 2000 byl zvolen předsedou České biskupské konference a zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost.

Byl předsedou přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v České republice.

Akademické funkce
Od roku 1999 je předsedou správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, na jejíž Cyrilometodějské teologické fakultě působí z titulu svého arcibiskupského úřadu jako její Velký kancléř.

Kritika
Arcibiskup Graubner byl v médiích opakovaně kritizován, mimo jiné v rámci aféry kolem arcibiskupských vinných sklepů a případu údajného Graubnerova krytí pohlavního zneužívání dětí farářem Mertou (trestní oznámení v této věci (zřejmě trestný čin nadržování) policie odložila jako bezpředmětné).

Kritizována byla též jeho účast na Sudetoněmeckých dnech v roce 2002.