zavřít
Upravit životopis

Životopis

Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. je český archeolog a historik, který se specializuje na dějiny českých zemí v období raného středověku. Působí na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK v Praze. V letech 1999-2002 působil jako ředitel tohoto ústavu.

Dílo
- Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu Praehistorica XI. Praha. (1986)
- Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu Praehistorica XIV. Praha. (1989)
- Svatý Vojtěch a slavníkovská Libice. In: Svatý Vojtěch, Sborník k mileniu. (ed.: Polc, J. V.) Praha. s. 16-39 (1997)
- Slavníkovci. In: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa. (ed.: Třeštík, D., Žemlička, J.;) Praha.s. 17-36. (1997)
- K počátkům českého mincování. In:Archeologické rozhledy Vol. 51., No.2., s. 400-400. (1999)
- Hrob K1 na Pražském hradě. In: Studia Mediaevalia Pragensia Vol. 4., s. 117-121. (2000)
- K problému historické interpretace archeologických výzkumů staroslovanských hradišť v Čechách In: Archeologie ve středních Čechách. (ed.: Lutovský, M.) Praha, s. 533-546. (2001)

Jiří Sláma

82 let, archeolog, historik