zavřít
Upravit životopis

Životopis

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, rodným jménem Kateřina Urbancová je česká lékařka a herečka, která ztvárnila především dětské filmové role.

Osobní život
Ve filmu se poprvé objevila v komedii Jaromila Jireše Katapult roku 1983. Výraznější postavy hrála ve snímku Monika a hříbě s hvězdičkou (1985) nebo pohádkách Berenika (1989) a Pavouk se smaragdovýma očima (1989).

V roce 1995 ukončila francouzsky zaměřenou třídu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Poté díky individuálnímu plánu studovala souběžně činoherní herectví na Divadelní fakultě AMU (1996-2003) a všeobecné lékařství na 3. lékařskou fakultu UK v Praze (1995-2001, ukončila s vyznamenáním). Specializuje se v oboru anesteziologie a resuscitace v němž získala roku 2004 atestaci I. stupně. V letech 2001-2003 působila na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové, poté v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (2004), Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v současnosti pracuje na Klinice anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN v Praze, kde studuje postgraduální program lékařská etika.

Od roku 2001 je členkou předsednictva Asociace českých frankofonních lékařů. Jako stipendistka Asociace Le Pont Neuf pracovala v 6. ročníku studia šest týdnů na oddělení urgentního příjmu pařížské nemocnice Salpêtrière a poté již jako lékařka 6 měsíců na oddělení interní resuscitační péče v nemocnici Saint Louis v Paříži. Přechodně hraje také divadlo, např. vystupovala v představení Violy o Karlu Svolinském.

Mohli by vás také zajímat…