zavřít
upravit profil

spisovatel, překladatel, profesor

52 let,narozen: 15. 1. 1965 Krnov, Československo 

Upravit životopis

Životopis

Libor Martinek se narodil 15. 1. 1965 v Krnově. Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor čeština – hudební výchova, poté učil na Střední pedagogické škole v Krnově. Od roku 1993 byl odborným asistentem, od roku 2010 je docentem české literatury na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě (doktorát z dějin české literatury obhájil na FF Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000, doktorát z dějin polské literatury v r. 2005 tamtéž, habilitace v r. 2010 tamtéž), člen Obce spisovatelů ČR a Obce překladatelů ČR. Autor odborných publikací Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 (Opava 2004) a Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (Opava 2006); Region, regionalismus a regionální literatura (Opava 2007); Życie literackie na Zaolziu 1920–1989 (Kielce 2008); Současná česká literatura I/1 (Opava 2008), Identita v literatuře českého Těšínska. Vybrané problémy (Opava 2009), Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století (Opava 2009), Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti (Opava 2010); výběrová bibliografie je uvedena na webu Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Žije v Opavě.¨

Tématy Martinkova literárněvědného a literárněhistorického zájmu jsou: česká literatura poválečná, česká, německá a polská literatura ve Slezsku od středověku po současnost, literární teorie (se zvláštním zřetelem k polské literární teorii), regionalistika. Kromě historie české literatury se zabývá i česko-polskými literárními vztahy v minulosti a současnosti.

Přednášel na několika univerzitách a vysokých školách v ČR, Polsku (Varšava, Poznaň, Katovice, Gdaňsk, Štětín, Vratislav, Lublin, Kielce), přednášel pro studenty, odbornou i laickou veřejnost v ČR, Polsku, SRN, na Litvě.

Debutoval dvojjazyčnou sbírkou básní Co patří Večernici – Sekrety Gwiazdy Wieczornej (2001 Opava – Kielce). Publikoval odborné studie a básnickou tvorbu v řadě odborných literárněvědných a literárních časopisů, sborníků i v básnických antologiích v ČR, Slovensku, Polsku, Rumunsku a Litvě (mj. Host, Tvar, Labyrint, Literární noviny, Psí víno, Akord, Mosty /Bratislava/, Śląsk /Katovice/, Znad Vilii /Vilnius/). Člen redakční rady Novin Slezské univerzity a redakčních rad polských odborných i literárních sborníků a časopisů: Kwartalnik Slawistyczny (Piotrków Trybunalski), Temat (Bydgoszcz), Znaj (Płock). Je členem redakční rady časopisu Psí víno (Zlín), byl pravidelným členem poroty celostátní soutěže prózy autorů do 30 let Hlavnice A. C. Nora. Obdržel několik ocenění za rozvoj česko-polských literárních a kulturních kontaktů (mj. 1997 Cena za překlady a popularizaci polské poezie v zahraničí, udělená Svazem polských spisovatelů ve Varšavě; 2003 I. cena za překlady polské poezie v rámci XXVI Mezinárodního básnického listopadu v Poznani, udělená maršálkem Poznaňského vojvodství; 2004 Cena polského výboru UNESCO, Ministra kultury Polské republiky a prezidenta hlavního města Varšavy za překlady polské poezie; 2004 Opava – Statutární město Opava za rozvoj česko-polských literárních aktivit, 2010 Praha – Medaile Evropského kruhu Franze Kafky; 2010 Varšava – Cena Władysława Broniewského a diplom Ministra kultury a národního dědictví Polské republiky v kategorii zahraniční tvůrce – vědec). Získal ocenění v mezinárodních básnických soutěžích v ČR a v Polsku.

Libor Martinek

52 let, spisovatel, překladatel, profesor