zavřít
upravit profil

skladatel, dirigent, hudební pedagog

narozen: 24. 5. 1881 Trnava, Slovensko  † 28. 5. 1958 Bratislava, Československo

Upravit životopis

Životopis

Mikuláš Schneider-Trnavský bol slovenský skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave.

Prímenie Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský.

V detstve spieval v detskom zbore. V roku1900 absolvoval maturitu na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Medzi rokmi 1900 – 1901 absolvova štúdium na konzervatóriu v Budapešti (kompozíciu u Hansa Koesslera). Medzi rokmi 1901 – 1903 absolvoval konzervatórium vo Viedni (kompozíciu u Hermanna Grädenera). Medzi rokmi1903 – 1905 bol v Prahe žiakom na organ u Josefa Kličku, kompozícia u Karla Steckera). Od roku 1909 až do smrti pôsobil ako regenschóri v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. V roku 1918 sa tiež venoval koncertnej a osvetovej činnosti a stal sa inšpektorom hudobných škôl. V roku 1937 vyšiel Jednotný katolícky spevník, ktorý zhotovil Mikuláš Schneider-Trnavský na požiadanie Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Niektoré piesne v tomto jednotnom katolíckom spevníku prevzal z prvého katolíckeho kancionálu ("Cantus Catholici"), ktorý bol vydaný v roku 1655.

Ocenenia
1933 - Rytier rádu sv. Gregora - za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby, toto ocenenie mu udelil pápež Pius X.
1938 - Štefánikova krajinská cena
1940 - Štátna cena za umenie
1948 - Štátna cena za umenie
24. augusta 1956 mu bol udelený za celoživotné dielo titul národný umelec

Mikuláš Schneider-Trnavský

77 let, skladatel, dirigent, hudební pedagog