zavřít
Upravit životopis

Životopis

Nikola Tesla byl geniální vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla.

Mládí
Oba Teslovi rodiče byli velmi nadaní lidé. Otec byl povoláním kněz a matka byla známá svými ručními pracemi. Později se rodina přestěhovala do většího města, kde si Nikola dlouho nemohl zvyknout. Velmi rád trávil dlouhé hodiny pozorováním ptáků. Tato vášeň mu učarovala natolik, že později, už jako známý vynálezce, chodil krmit hejna holubů v New Yorku. V tomto malém městě se také stal místním hrdinou, když hasičská společnost pořádala slavnost a při přehlídce se zasekla stříkačka. V nastalé situaci napadlo malého Nikolu, jestli není ucpaná nasávací hadice. Ukázalo se, že měl pravdu a stal se z něj hrdina dne. V obecné škole i nižší reálce vynikal nad svými vrstevníky. Velmi ho zaujala fyzika a jeho zájem se začal ubírat směrem k technickým vynálezům. Po maturitě se chtěl věnovat studiu techniky, ale jeho otec byl proti. Otcův příslib si vymohl, až když onemocněl cholerou.

Studium techniky
Když se zotavil z cholery, odešel studovat fyziku a matematiku na polytechnice v Štýrském Hradci (Graz). V prvním ročníku složil 10 zkoušek s vyznamenáním. Profesoři brzy poznali Teslův talent a umožnili mu, aby pomáhal při fyzikálních pokusech. Při studiu se Tesla setkal s Gramovým dynamem a po mnoha pokusech s ním se utvrdil v tom, že motory na stejnosměrný proud se nehodí pro praktické využití a dal se do konstrukce motoru na střídavý proud. V létě 1883 zkonstruoval první motor na střídavý proud. Poté studoval filozofii na Pražské Karlově-Ferdinandově univerzitě.

Pracoval jako elektrický inženýr v telefonní společnosti v Budapešti, kde vynalezl telefonní zesilovač, poté pracoval ve Francii v jedné z divizí Edisonovy General Electric Company a následně v Německu kde vedl výstavbu elektrárny a jednal zde i s císařem. V roce 1888 učinil objev, že lze vytvořit točivé magnetické pole, jestliže jsou dvě cívky, postavené do pravého úhlu, napájeny střídavým proudem s fázovým posunem 90 stupňů. Tento objev umožnil vynález střídavého indukčního motoru, jehož nejrozšířenějším typem je asynchronní motor. Hlavní výhodou asynchronního motoru je, že ke své činnosti nepotřebuje komutátor, proto je levnější, má vyšší životnost a hlavně účinnost. Velmi známý je Teslův transformátor. Tesla také zkonstruoval svou vodní turbínu - Teslovu turbínu.

Nikola Tesla pobýval v letech 1936–1937 v tehdejším Československu.

Cílem Nikoly Tesly byl bezdrátový přenos elektřiny, tedy možnost napájet všechny spotřebiče bez použití vodičů. Pracoval na využití a zdokonalení principů, na nichž je založen např. rádiový přenos (včetně televize), automobilové zapalování, telefon, nebo výroba a přenos střídavého proudu.

Život v Americe
Tesla se snažil svůj vynález uplatnit v praxi, ale nepovedlo se mu získat potřebný kapitál, odešel proto do Ameriky, kde se potkal s Edisonem. Tesla začal pracovat v Edisonových laboratořích, kde konstruoval nové typy strojů na stejnosměrný proud. Ale jak se již stalo i v jiných případech, dva géniové dlouho nevydrží pracovat vedle sebe. Tesla z Edisonových závodů odešel, aby založil svou vlastní společnost. V roce 1887 založil Teslovu elektrickou společnost a velmi intenzivně pracoval na tom, aby mohl přihlásit základní vynálezy pro rozvod střídavého proudu a různé typy strojů a generátorů na střídavý proud.