zavřít
upravit profil

skladatel, pianista, sbormistr, varhaník

narozen: 22. 1. 1929 Žamberk, Československo  † 24. 10. 2007 Praha, Česká Republika

Upravit životopis

Životopis

Petr Eben byl pianista, sbormistr, skladatel a varhaník, který se narodil ve smíšeném manželství; z otcovy strany měl kořeny v pražské židovské rodině, o čemž se dozvěděl společně s bratrem až poté, co byli vyloučeni z gymnaziálních studií v českém Krumlově. Jeho i celou rodinu čekal koncentrační tábor Buchenwald, z něhož se naštěstí všichni po válce vrátili.

Petr Eben, se do dějin české kultury natrvalo zapsal nejenom jako hudební skladatel a pianista, ale také jako výjimečná osobnost, jejíž vzdělanost překračovala oblast hudby. Od r. 1955 působil Eben jako pedagog katedry hudebních věd na pražské Filosofické fakultě University Karlovy, kde učil praktické předměty: klavír, intonaci, hru partitur a komposici.

Po pádu totalitního režimu, začal r. 1990 ještě vyučovat skladbu na HAMU, kde získal nejprve docenturu a později také profesuru. Eben pedagogicky nepracoval jenom v České republice. Ve školním roce 1978-9 učil skladbu na College of Music Manchester, která mu r. 1992 udělila čestný doktorát. Další získal o 2 roky později na Universitě Karlově.

Petr Eben také předsedal třem ročníkům festivalu Pražské jaro a v r. 1994 mu na Velehradě Česká biskupská konference předala Řád svatého Cyrila a Metoděje.

Se svojí manželkou Šárkou, sestrou hudebního skladatele Ilji Hurníka, je rodičem synů Kryštofa, Marka a Davida, kteří jsou dnes také činí v umělecké sféře.

Od počátku 90. let stál v popředí českého hudebního života byl vysoce ceněn také v zahraničí. Od Ebenových 70. narozenin se na zdravotním stavu začaly projevovat následky drobných mozkových příhod, Eben začal ztrácet paměť. Dlouhé nemoci ve věku 78 let nakonec podlehl.

Hudba:
Od svých 11 let zastával funkci varhaníka a sbormistra na pravidelných prázdninových pobytech v hornorakouském klášteře Schlierbach. Toto období jej ovlivnilo natolik, že své skladatelské schopnosti orientoval převážně duchovním směrem. Eben však skládal také moderní vážnou hudbu. Skladbu vystudoval na pražské HAMU u Pavla Bořkovce a hru na klavír ve třídě Františka Raucha.

Petr Eben byl nejenom vynikajícím klavíristou nebo významným skladatelem české soudobé hudby, ale byl hlavně mistrem varhanní improvizace. Volně preludoval k textům z Bible, které četli Vlasta Fabiánová, Dana Medřická nebo Otakar Brousek, st. Od konce 60. let spolupracoval s Lyrou Pragensis, podílel se na cyklu pořadů v rotundě sv. Martina na Vyšehradě a připravil také cyklus pořadů hudby a slova. Za završení své skladatelské tvorby považoval církevní operu Jeremias, kterou zkomponoval na motivy dramatu Stefana Zweiga.

V tvůrčí dílně Petra Ebena nevznikla jenom opera, ale také balet a okolo 200 skladeb různých žánrů od orchestrálních přes komorní po sólové. Eben jako autor skládal kantáty, písňové opusy, varhanní skladby i šansony. Významná je také Ebenova tvorba pro děti nebo jeho kompoziční činnost pro Pražský hrad, když v r. 1994 složil pochod a fanfáry ke vztyčení presidentské standarty a praporu Hradní stráže.

Skladatelská činnost:
Biblické tance; Faust; Laudes; Nedělní hudba; Okna podle Marka Chagala pro trubku a varhany; Pocta Karlu IV.; Pragensia; ...

Tituly a ocenění:
Vyjma čestných doktorátů na vysokých školách získal Petr Eben r. 1991 francouzský titul Rytíř umění a literatury; r. 1994 předala Česká biskupská konference na Velehradě Ebenovi Řád svatého Cyrila a Metoděje a v r. 2002 byl oceněn presidentem České republiky vysokým státním vyznamenáním, medailí Za zásluhy.

Audiografie skladatelská (výběr):
- 1951 – Missa adventus et quadragesimae pro jednohlasý mužský sbor a varhany
- 1954 - Koncert pro varhany a orchestr č. 1 Symphonia gregoriana; 1964 – Laudes pro varhany
- 1971 – Deset chorálních předeher pro varhany
- 1972 – Dvě chorální fantazie pro varhany
- 1975 – Noční hodiny
- 1976 – Okna podle Marka Chagalla pro trubku a varhany
- 1979 – Faust pro varhany
- 1980 – Mutationes pro velké a malé varhany
- 1981 – Smyčcový kvartet
- 1983 - Koncert pro varhany a orchestr
- 1984 – Krajiny patmoské pro varhany a bicí
- 1987 – Job pro varhany
- 1990 – Dvě slavnostní preludia pro varhany
- 1991 – Biblické tance pro varhany; ...

Petr Eben

78 let, skladatel, pianista, sbormistr, varhaník