zavřít
upravit profil

pedagog, filosof, komeniolog, mluvčí charty 77, rektor univerzity karlovy

93 let,narozen: 6. 11. 1924 Praha, Československo 

Upravit životopis

Životopis

Narodil se v rodině novináře a aktivního sportovce. Po maturitě v Praze byl vůdcem skautského vodáckého oddílu, za války totálně nasazen, od roku 1945 studoval filosofii na FF UK (m.j. u J. Patočky) a v roce 1948 obhájil disertační práci Masarykovo filosofické mládí. Působil jako učitel a vystudoval obor chemie na Vysoké škole pedagogické v Praze, kde od roku 1957 pracoval jako asistent. Habilitoval se v oboru pedagogika (práce Škola moderního věku), zabýval se dílem J. A. Komenského a moderní vyučovací technikou. Svými příspěvky obohatil zejména filosofii výchovy.

Pořádal domácí filosofické semináře, vydával samizdat (mj. Spisy Jana Patočky), v roce 1977 podepsal Chartu 77 (po podpisu byl propuštěn z UK) a v letech 1982–83 byl jejím mluvčím. V listopadu 1989 se jako jeden z představitelů Občanského fóra účastnil schůzí a jednání, v lednu 1990 se stal rektorem Univerzity Karlovy. Podílel se na její obnově, na reformě vysokého školství a na obnovení mezinárodních styků UK. Hodně cestoval a přednášel v Evropě, v Americe, v Africe i v Asii a získal devět čestných doktorátů (osm na zahraničních univerzitách a jeden v ČR). Za práci na vydávání Patočkových spisů byl vyznamenán Cenou ČSAV (1990), Scheideggerovou cenou (Holandsko 1992) a za celoživotní působení Řádem T. G. Masaryka III. třídy (1997).

Dílo
(„s“ za rokem vydání znamená samizdat)
- Chemie pro uchazeče o studium na vysokých školách, 2. vyd. 1965
- Světověk, 1969s, 6. vyd. 1990 (německy Das Weltzeitalter, 1993)
- Škola stáří, 1978s (německy 1979)
- K Bolzanovu významu v duchovním vývoji a v národním povědomí, 1981s
- Čas výchovy, 1983s, 3. vyd. 1991
- Česká zkušenost, 1984s, 2. vyd. 1994
- Konverze, 3. vyd. 1988s
- Dopisy kmotřenci 1990
- K filosofii výchovy, 2. vyd. 1991
- Komenského Boží svět, 1992
- Osobnost a komunikace, 1990
- Comenius aus Patočka's Sicht, 1993
- Rokování o roku, 1994,
- Totalismus a holismus, 1996.
- Světověk a Časování, 2000.
- Ars Docendi, 2004
- O globalizaci, 2005
- Heretická škola, 2008
- Dále řadu sborníků a odborných článků v Československu i v cizině.

Radim Palouš

93 let, pedagog, filosof, komeniolog, mluvčí charty 77, rektor univerzity karlovy