zavřít
upravit profil

skladatel, klavírista

narozen: 2. 12. 1879 Praha, Rakousko-Uhersko  † 12. 11. 1972 Los Angeles, USA

Upravit životopis

Životopis

Rudolf Friml, narozený 2. prosice 1879 v Praze, byl americký pianista a hudební skladatel českého původu, je pokádán za jednoho ze zakladatelů amerického hudebního divadla.

Pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl pekařem. Už v dětství prokázal mimořádné hudební nadání. Jako desetiletému mu byla vydána tiskem první hudební skladba (Barkarola pro klavír). Po získání stipendia začal studovat na pražské konzervatoři kompozici u Antonína Dvořáka. Po jeho absolutoriu doprovázel na klavír houslistu Jana Kubelíka na turné po celé Evropě a v roce 1901 společně vystupovali i v USA. V roce 1906 podnikli turné do USA podruhé. Friml se tehdy v Americe usadil a začal se věnovat komponování. Po prvních neúspěších a těžkostech následoval v roce 1912 první velký úspěch – opereta The Firefly (Svatojánská muška). Poté však následovalo období „jen“ průměrných operet. Až dvacátá léta znamenala vrcholné období jeho kariéry, kdy složil tři své nejvýznamnější a dodnes nestárnoucí operety. V roce 1924 ve spolupráci s básníky Oscarem Hammersteinem a Otto Harbachem napsal svou nejslavnější operetu Rose Marie. O rok později dosáhl velkého úspěchu jeho The Vagabond King (Král tuláků) a v roce 1928 třetí opereta Tři mušketýři. V roce 1937 společně zfilmovali The Firefly a Friml složil do filmu známou The Donkey Serenade (Oslí serenádu).

Kromě operetní a písňové tvorby Friml skládal i instrumentální skladby pro symfonický orchestr.

Rudolf Friml

92 let, skladatel, klavírista