zavřít
Upravit životopis

Životopis

Sri Chinmoy Kumar Ghose se narodil 27. srpna 1931 v Šakpuře poblíž Čittagongu v tehdejším Východním Bengálsku (dnešní Bangladéši). Přišel na svět jako sedmé a nejmladší dítě v duchovně založené bengálské rodině. Školní léta byla pro energického, zvídavého chlapce neradostnou povinností. Rád chodíval na břeh řeky, aby mohl pozorovat plující lodě a čluny, nebo se s oblibou toulal v nedalekých horách na okraji džungle.

V roce 1942 v průběhu druhé světové války, kdy zemi začaly bombardovat japonské letouny, zemřel po delší nemoci otec Shashi Kumar a o rok později jej následovala i milovaná matka Yogamaya. O jeho další výchovu se tak starali jeho starší sourozenci – tři bratři a tři sestry. Celá rodina se postupně přestěhovala do Pondičerry na jihu Indie a stala se stálými členy ášramu Sri Aurobinda, který byl tehdy významným centrem moderního duchovního života a vzdělávání.

Život v ášramu kladl velký důraz nejen na hluboký duchovní rozvoj, ale také na společenský a fyzický aspekt života, a dával tak svým členům možnost rozvíjet se ve všestranné osobnosti se širokým rozhledem. Sri Chinmoy se věnoval intenzivnímu studiu jazyků, literatury a dalších oborů. V letech 1955-1963 byl osobním tajemníkem váženého bengálského spisovatele Nolini Kanta Gupty. Při překládání jeho četných prací a článků do angličtiny získal široký přehled v oblasti indické i světové literatury, filozofi e a umělecké tvorby. Již v této době ale psal i své vlastní autorské články a poezii a začal se věnovat také hudbě.

Součástí života Sri Chinmoye byl intenzivní sportovní trénink. Vynikal zejména v atletice. Jeho nejoblíbenějšími disciplínami byly běhy na krátké tratě a desetiboj a po mnoho let byl držitelem řady místních rekordů. Zároveň však každodenní program Sri Chinmoye zahrnoval duchovní cvičení a později i několikahodinové meditace, které se mu staly zdrojem mnoha hlubokých vnitřních zkušeností a zásadním způsobem zformovaly jeho univerzální pohled na svět i hlubokou víru v nesmírné schopnosti člověka jako jednotlivce.

Přestože byl Sri Chinmoy v ášramu váženým členem, odcestoval v roce 1964 do Spojených států amerických a stal se obyvatelem New Yorku uprostřed víru západní civilizace. V prvních letech byl zaměstnán jako úředník na indickém konzulátu. Jeho kulturní rozhled, schopnost poetického projevu i upřímné a srdečné podání nezůstaly dlouho bez povšimnutí a Sri Chinmoy byl stále častěji zván do nejrůznějších institucí a společností, aby přednášel na témata týkající se indické kultury a duchovnosti či vztahu mezi východní a západní filozofií.

Hluboká východní moudrost obsažená ve svěží a praktické životní filozofii Sri Chinmoye si svou autentičností brzy získala srdce mnoha lidí. Došlo k prvním setkáním s významnými osobnostmi, mezi nimiž byl Papež Pavel VI., Maestro Pablo Casals a Leonard Bernstein či legendární olympionik Jesse Owens.

V roce 1970 pozval Sri Chinmoye tehdejší generální tajemník OSN U Thant, aby vedl pravidelné meditace pro delegáty a stálé zaměstnance Organizace spojených národů v New Yorku. Základní myšlenkou těchto setkání bylo přesvědčení, že pouze tehdy, dokážeme-li změnit k lepšímu sebe samé, dokážeme zlepšit i celý svět. Oblibu těchto společných setkání a význam, jaký jim delegáti a zaměstnanci OSN přikládali, dokazuje skutečnost, že pokračovaly od roku 1970 nepřetržitě jednou týdně až do konce jeho života v říjnu 2007.

Vize harmonického rozvoje a naplnění člověka i celé společnosti se stala inspiračním zdrojem a hybnou silou řady výjimečných projektů a oblastí aktivit, kterým se Sri Chinmoy v průběhu svého života na Západě věnoval. Mnohé z nich, jako například Světový běh harmonie, zůstávají dodnes svým rozsahem a charakterem průkopnickými programy svého druhu.

Významným nástrojem k oslovení lidského srdce mu od roku 1974 bylo výtvarné umění, které nazval Jharna-Kala neboli Fontánové umění, které proudí z vnitřního zdroje. Dnes jeho dílo zahrnuje jak nesmírně pestré a rozsáhlé množství olejových, akrylových a křídových maleb, tak i série meditativních kreseb 16 milionů ptáčků, kteří symbolizují nekonečnou svobodu lidské duše.

Za jeden z nejpřímějších způsobů, jak se dotknout lidské duše, považoval meditativní hudbu. Složil velké množství písní a v průběhu 43 let, která strávil na Západě, nabídl po celém světě zdarma přes 770 koncertů. V mnoha jazycích vyšlo téměř 1 600 titulů jeho poezie, esejů, divadelních her, příběhů a knih odpovědí, poskytujících rozmanité podoby inspirace k hledání pravdy a vyššího smyslu života.

Od mládí nadšeným sportovcem, Sri Chinmoy klade ve své duchovní fi lozofi i důraz na harmonické ovládání života a nezbytnost zdravého těla i ducha. Do vysokého věku byl pravidelným účastníkem veteránských atletických závodů a jeho úspěchy ve světě vzpírání těžkých hmotností dalece přesahují nejen dosavadní rekordy historie i nového věku, ale i naše chápání.

Sri Chinmoy Marathon Team zůstává živoucím příkladem filozofie sebepřekonávání a důkazem toho, že lidská dosažení závisí jen na síle nadšení a odhodlání našeho srdce, nikoliv na věku či vnějších překážkách. Cílem všech projektů, které inicioval a které v průběhu let získaly celosvětový charakter, bylo vždy vytvářet mezi lidmi radost, štěstí a pocit láskyplné jednoty, založený na hlubším poznání svého zdroje. Za své celoživotní zásluhy a rozsáhlou humanitární činnost byl v roce 2007 nominován rekordním počtem více než 700 osobností z celého světa na Nobelovu cenu míru. Den před jmenováním ceny dne 11.října zemřel. Přes 700 představitelů a velvyslanců OSN a dalších osobností se shromáždilo v newyorském sídle OSN, aby vzdalo poslední úctu životu a dílu Sri Chinmoye, který zemřel ve věku 76-ti let.