zavřít
Upravit životopis

Životopis

Svatý Josef byl podle Bible manželem Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Syna prvorozeného pána Boha. Josef byl synem Jakoba z kmene Judy. Josef byl tesař. Jeho památka se slaví v ČR 19. března.

Svatý Josef je patronem: Šťastné hodinky smrti, tesařů, stolařů, řezbářů.

Josef byl s pannou Marií zasnouben, ale než „se sešli“ počala z Ducha Svatého (Mt 1,18). Protože Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se ji potají propustit. Zjevil se mu však anděl Páně a řekl, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, protože to, co v ní bylo počato, bylo z Ducha Svatého, a že se jí narodí syn, kterému má dát jméno Ježíš.

To se taky pak stalo. Mezi tím ale podle nařízení císaře Augusta (LK 2,1) probíhalo v Izraeli sčítání lidu a protože Josef byl z Davidova rodu, musel se jít s těhotnou Marií nechat zapsat do Judska, do Betléma a vyšlo to zrovna tak, že se tam Ježíš narodil. Po narození se mu přišli klanět mudrci od východu - tři králové a když odešli, zjevil se Josefovi zase anděl, který mu řekl, že má vzít dítě a matku a prchnout do Egypta, protože Herodes bude v Betlémě hledat dítě a bude ho chtít zahubit. Poté tedy prchli do Egypta, kde byli až do Herodovy smrti.

Když Herodes zemřel, Josefovi to zase oznámil anděl Páně, s tím, že se má vrátit zpátky do Izraelské země (Mt 2,21). Protože ale v Judsku kraloval Archealos, Herodův syn, šel Josef raději (na pokyn který dostal ve snu) do Galileje, do Nazareta.

Svatý Josef

manžel panny marie