zavřít
upravit profil

hudební skladatel

narozen: 3. 4. 1917 Slovenská Ľupča, Rakousko-Uhersko  † 14. 6. 2001 Bratislava, Slovenská republika

Upravit životopis

Životopis

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Tibor Andrašovan sa narodil na Horehroní 3. apríla 1917. Do slovenského hudobného života vstúpil po skončení druhej svetovej vojny. Po štúdiách a krátkych pôsobeniach na učiteľských akadémiách v Modre a Bratislave nastúpil ako korepetítor a dirigent opery a baletu SND v Bratislave, kde pôsobil aj ako dramaturg opery, pôsobil aj ako umelecký riaditeľ SĽUKu a v posledných rokoch bol slobodným umelcom - skladateľom a dirigentom. Tibor Andrašovan rozvinul svoju skladateľskú činnosť do značných rozmerov. Rozsiahla, žánrovo bohatá a umelecky náročná tvorba vďaka vysoko kladeným cieľom, pracovitosti a tvorivému elánu skladateľa získava široké spoločenské uplatnenie, úspech a uznanie. Druhová a žánrová mnohorakosť tvorby, ktorú Tibor Andrašovan vo svojom diele vytvoril je viditeľná v tematickom katalógu, v ktorom sú jednotlivé diela zaradené do nasledovných skupín:

1.Vokálna hudba
2.Inštrumentálna hudba
3.Hudobno-dramatické diela
4.Scénické diela
5.Filmová hudba
6.Tance. Tanečno-spevné scénické obrazy
Tibor Andrašovan  zomrel 14. júna 2001 v Bratislave  


Ceny a vyznamenania:
1949 Národná cena za filmovú hudbu 1955 Štátna cena Mongolskej ľudovej republiky

1956 Rad kambodžského kráľa 1969 Štátna cena Klementa Gottwalda za hudbu k filmu Drevená dedina

1969 Cena mesta Bratislava

1971 Zaslúžilý umelec

12.6.1997 DOKTORI HONORIS CAUSA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

31.8.2007 bol in memoriam ocenený Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za hudobnú tvorbu

Mohli by vás také zajímat…