zavřít
Upravit životopis

Životopis

Osobní údaje
Bydliště: město Šlapanice
Rodina: 21 let ženatý
1976–1980 Střední průmyslová škola strojnická Brno
1980–1984 VŠ Zemědělská Brno – Provozně ekonomická fakulta

Zaměstnání
1984–1985 Základní vojenská služba, Terezín
1985–1998 Agrochemický podnik Brno, mechanizátor a ekonom
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, zkušební komisař
Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, manažer projektů

Komunální politika
do roku 1990 bez politické příslušnosti
od roku 1990 člen KDU-ČSL
1990–1994 člen Zastupitelstva města Šlapanice
1994–1998 člen Rady města Šlapanice
1998–2002 starosta města Šlapanice
2002–2006 člen Zastupitelstva města Šlapanice
od roku 2006
- člen Rady města Šlapanice
- člen Finančního výboru Zastupitelstva města Šlapanice
- člen Komise stavební a územního plánování Rady města Šlapanice

Krajská politika
Od roku 2004 člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Od roku 2004 náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, odpovědný za oblast životního prostředí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a hodnot; uvolněný člen Rady Jihomoravského kraje

Další informace
od roku 1998 člen předsednictva Svazku obcí Šlapanicko – příprava a realizace regionálních projektů financovaných z fondů EU v oblasti životního prostředí
od roku 1998 člen představenstva Vírského oblastního vodovodu, sdružení obcí, měst a svazků obcí – výstavba a rozšiřování sítě vodovodů zajišťující zásobování obcí pitnou vodou
od roku 1998 člen sdružení obcí Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s. – rozvoj a prezentace území Slavkovského bojiště
od roku 2004 místopředseda Komise pro životní prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů ČR
od roku 2004 člen správní rady Českého filharmonického sboru Brno

Zájmy a koníčky
divadlo, kino, pěší turistika, sport

Václav Horák

56 let, náměstek hejtmana jmk