zavřít
upravit profil

hudebník, sbormistr

narozen: 4. 3. 1922 Ústí nad Labem, Československo  † 7. 8. 2007 Praha, Česká republika

Upravit životopis

Životopis

Hudebník a sbormistr Vladivoj Jankovský odmaturoval na Reálném gymnasiu Kolín, absolvoval dva obory pražské konzervatoře, ale započaté studium hudební vědy a estetiky při Filosofické fakultě University Karlovy mu nebylo po r. 1948 z politických důvodů umožněno dokončit.

V r. 1951 se V. Jankovský stal pedagogem pražské konzervatoře a coby profesor a korepetitor ansámblového zpěvu také učil nové adepty zpěvu jak studovat roli. Emeritní sbormistr Národního divadla, manžel tanečnice baletu Národního divadla Marie Voleské, Vladivoj Jankovský zemřel po dlouhé nemoci stranou pozornosti médií i odborné veřejnosti ve věku 85 let.

Hudba:
Po maturitě v r. 194o absolvoval Vladivoj Jankovský klavírní a sborové oddělení pražské konzervatoře, což mu stačilo k tomu, aby v r. 1945 nastoupil jako korepetitor a dva roky poté též jako sbormistr do Velké opery 5. května. Po sloučení zmiňovaného uměleckého souboru s Národním divadlem se stal sbormistrem naší první scény.

Počátkem 90. let předával vynikající sbormistr V. Jankovský své bohaté zkušenosti ještě ve Státní opeře Praha. Za bezmála půl století v čele sboru Národního divadla, do důchodu Jankovský odešel r. 1992, se podílel na nastudování cca 200 operních, baletních a činoherních titulů a v některých z nich učinkoval též jako cembalista. Jankovský spolupracoval hojně i s rozhlasem i televizí, jako sbormistr je podepsán pod relizací supraphonských nahrávek několika oper: Smetanovy Prodané nevěsty dirigované Jaroslavem Vogelem, na Suchoňově opeře Svätopluk, kterou dirigoval Zdeněk Chalabala, na opeře Car a tesař Alberta Lortzinga pod dirigentskou taktovkou Jana Husa Tichého nebo na Janáčkových Výletech pana Broučka, které dirigoval Václav Neumann. Vladivoj Jankovský se uplatňoval též jako klavírista při koncertní činnosti, kdy doprovázel zpěváky a další instrumentalisty.

Tituly a ocenění:
Za interpretaci polek Bedřicha Smetany získal V. Jankovský r. 195o 1. cenu v Soutěži ROH. V r. 1966 byl Vladivoj Jankovský jmenován zasloužilým členem Národního divadla.

Deskografie (výběr):
Smetana - Prodaná nevěsta; Suchoň – Svätopluk; Lortzing - Car a tesař; Janáček – Výlety pana Broučka; …

Vladivoj Jankovský

85 let, hudebník, sbormistr