zavřít
upravit profil

sochař

narozen: 4. 7. 1933 Hulín, Československo  † 28. 3. 2011 Hradec Králové, Česká republika

Upravit životopis

Životopis

Vojtěch Adamec, narozený 4. července 1933, v Hulíně. Byl český sochař. Je znám především pro svoji sakrální tvorbu.

Vystudoval reálné gymnasium v Hulíně. Pro kulacký původ mu bylo znemožněno studium na vysoké škole a pobyt v rodném okrese. Svůj kádrový posudek si vylepšil jako brigádník na stavbě Nové huti Klementa Gottwalda. Na základě jeho mimořádného talentu mu zajistil svým vlivem prof. Španiel přijetí na pražskou Umprum, ač odporovalo ideologickým zásadám. Studoval mezi lety 1952–1960, nejprve v atelieru politické karikatury prof. Pelce, následně přešel k prof. Wagnerovi, kde studoval sochu, a prof. Bauchovi, u něhož studoval malbu. Po studiích se živil sekáním náhrobků, díky špatnému společenskému postavení těžce onemocněl na 4 roky. V nemoci mu byla oporou jeho manželka Marie Adamcová, která se o něho na úkor své vlastní sochařské tvorby starala. Během celého života se především věnoval volné plastice a malbě. Oficiální sakrální tvorba, která jej učinila veřejně známým, přišla na řadu až v posledních dekádách života. Jedná se především o sochy sv. Vojtěcha a Radima na Libici, Jana Pavla II. v Hradci Králové, Vzkříšení v křížové cestě u Kuksu a busty královen v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Dne 28. března 2011 zemřel v Hradeci Králové.