zavřít
Upravit životopis

Životopis

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. je český filosof a biolog.

Osobní život
Studoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a filosofii na Filozofické fakultě téže univerzity, koncem 60. let strávil tři roky na studijním pobytu v italské Neapoli. V roce 1970 získal titul doktor přírodních věd (RNDr.) a rok později titul doktor filozofie (PhDr.).

V sedmdesátých letech pracoval v laboratořích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, později jako programátor. Významně se podílel na neoficiálních a polooficiálních seminářích, přednáškách, sbornících věnovaných filosofii, vědě, technice, přírodě.

Od roku 1990 přednáší na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, v letech 1990–1996 byl vedoucím katedry. V roce 1991 se stal docentem obecné biologie, v roce 1992 pak profesorem; obě řízení absolvoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Soukromý život
Švagrem Zdeňka Neubauera byl český filosof, disident a politik Václav Benda, jeho otcem Zdeněk Neubauer (1901-1956), představitel brněnské normativní právní školy.

Dílo
Ve svém díle se zabývá zejména epistemologií, vztahy mezi vědou a filosofií, hermetismem, křesťanskou filosofií, ale „odbíhá“ též k literatuře či jazykovědě. Jeho originální myšlení ovlivnilo mnoho přímých i nepřímých žáků a spolužáků, filosofů, vědců či umělců. Z jeho vědecké dráhy je ceněn objev tzv. „genového přepínače“, resp. objev estetiky bakteriálních kolonií. Podílí se na Čtvrtcích v pražské Viničné ulici či na Ekologických dnech Olomouc.

Ocenění
V roce 2001 se stal laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Bibliografie (výběr)
- Nový areopág (1992)
- Přímluvce postmoderny (1994)
- Faustova tajemná milenka (1990)
- O cestách tam a zase zpátky (1990)
- Deus et natura (1999)
- O přírodě a přirozenosti věcí (1998)
- Golem a jiná vyprávění o podivuhodných setkáních (1998)
- Biomoc (2002)
- O sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání (2004)
- Skrytá pravda země - (spolu s Tomášem Škrdlantem) (2004)
- Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu - (spolu s Jakubem Hlaváčkem) (2003)
- O svatém Františku aneb zrození ducha novověku (2006)
- O počátku, cestě a znamení časů (2007)

Zdeněk Neubauer

75 let, biolog, filosof